نمايشگاه تخصصي لوازم و ظروف آشپرخانه

زمان باقی مانده تا شروع نمایشگاه

    آسیه رفسنجانی
  • کارشناس امور نمايشگاههاي داخلي و بين المللي(مسئول ثبت نام)
  • تلفن ثابت : 32606602-031
  • تلفن همراه : 09134632313
  • آدرس پست الکترونیک :

نمایشگاههای مربوط به آسیه رفسنجانی

لیست نمایشگاه های سال 1392
شماره عنوان نمایشگاه سایت تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات ثبت نام